دات نت نیوک

گل نبی :

ساختمان مسکونی واقع در تهران بزرگراه حقانی , خیابان گل نبی رو به روی شورای حل اختلاف به متراژ تقریبی 1850 متر مربع که در بهمن 95 به کارفرمایی شرکت پگاه راه و با نظارت شرکت بهساز کاشانه تهران در اواسط اردیبهشت 96 به پایان رسید .