دات نت نیوک

ساختمان مسکونی واقع در شهرک غرب خیابان فخار مقدم , کوچه ایرانی.

این پروژه ی شخصی ساز به کارفرمایی مهندس رشیدیان در دی ماه 95 شروع و بعد از گذشت 5 ماه در اواخر اردیبهشت 96 به پایان رسید.